Avís legal

D’acord amb l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, informem que la present plana web i el domini habigest.cat pertany a HabiGest, S.C., amb domicili ac/ Migdia 23 Baixos – 17002 Girona, Tel. 972 231 507, a/e info@habigest.cat, CIF J55108765.

DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

La totalitat del contingut d’aquesta plana web, tant els logotips, els textos, les fotografies, els dissenys, les referències de productes o altres elements, així com l’estructura de la plana web, el disseny, les combinacions de colors o la forma de presentació dels continguts, està afectat per drets de propietat intel·lectual i industrial de titularitat de HabiGest, S.C. o de terceres persones amb qui HabiGest, S.C. ha convingut el seu ús. Aquests drets han de ser respectats pels usuaris de la plana web. HabiGest, S.C. difon tota aquesta informació per mitjà de la seva plana web amb la finalitat de fer publicitat dels seus productes i activitats. HabiGest, S.C. adverteix que tots aquests elements i referències únicament poden ser utilitzats amb aquesta finalitat i citant sempre la seva procedència i referències d’identificació. No és lícita la seva transformació o alteració, ni tampoc la comunicació pública o qualsevol altra forma d’explotació per qualsevol tècnica o procediment sense autorització expressa d’HabiGest, S.C.

RESPONSABILITAT SOBRE ELS CONTINGUTS

L’usuari d’aquesta plana web hi accedeix per compte i iniciativa pròpia. HabiGest, S.C. no es responsabilitza dels errors o omissions que puguin afectar els seus continguts. Les referències que es presenten a habigest.cat tenen una funció exclusivament informativa i no obliguen al titular de la plana web fins a la confirmació de l’acceptació d’un contracte. HabiGest, S.C. no podrà ser considerada responsable de cap dany derivat de la utilització d’aquesta plana web, ni de cap actuació realitzada sobre la base de la informació que s’hi facilita.

HabiGest, S.C. declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació de qualsevol tipus continguda en altres planes web a les quals s’hi pugui accedir per mitjà d’enllaços des d’aquesta plana web. La funció dels enllaços introduïts a la plana web és la d’informar sobre l’existència d’altres fonts d’informació sobre el tema tractat a la plana d’origen i no suposa cap suggeriment o invitació a l’usuari a visitar les planes web de destí. HabiGest, S.C. no és responsable del resultat obtingut a través d’aquests enllaços que no són controlats ni verificats per HabiGest, S.C.

PROTECCIÓ DE DADES

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que les seves dades recollides mitjançant la complementació dels formularis presents en aquesta plana web i l’enviament del posterior correu electrònic, seran tractades i quedaran incorporades en els fitxers d’HabiGest, S.C., amb la finalitat de remetre la informació sol·licitada i informar-lo dels nostres serveis per qualsevol mitjà de comunicació, inclosos els mitjans electrònics.

HabiGest, S.C. manifesta que compleix totes les mesures de seguretat i requisits legals mencionats al Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, i a la L.O.P.D. 15/99, de 13 de desembre, que garanteixen la seguretat de les dades de caràcter personal incorporades als nostres fitxers. Si no desitgen rebre comunicacions comercials futures, ens ho comuniquin via e-mail o via telèfon.

L’informem que pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició a l’adreça c/ Migdia 23 Baixos – 17002 Girona, mitjançant comunicació escrita i fotocopia del DNI indicant la referència LOPD, o mitjançant la següent adreça de correu electrònic: info@habigest.cat

AUTORITZACIÓ PER A ENLLAÇAR AMB HABIGEST.CAT

Queda autoritzat l’establiment d’enllaços cap a qualsevol apartat d’aquesta plana web sempre que quedi visible, a la barra d’adreces de l’explorador, l’adreça real a la qual s’accedeix. L’enllaç podrà efectuar-se tot utilitzant l’adreça, el nom de l’empresa i/o altres paraules clau.